Aktivity dramatické výchovy 2018/2019 aneb Dětská scéna

Školní rok 2018/2019 byl co se týče akcí divadlem a dramatickou výchovou nabitý, je tedy co si na závěr roku připomenout. Vše začalo už v listopadu národní přehlídkou v přednesu, čtení a improvizovaném vyprávění Pedagogická poema, kterou naše škola pořádala. V lednu na Den upálení Jana Palacha ve škole proběhla pietní divadelní akce, kterou připravili studenti DRVS 2L. A pak už to šlo od začátku dubna rychlým spádem: Prváci SOŠPg a lycea měly prezentace svých tzv. fotorománů (k vidění tak byly v živých obrazech zachycené bajky nebo i příběhy ze současnosti, např. fenomén Modra velryba a známkování ve škole, vše promítané na fotkách a s komentářem), druháci SOŠPg zase navštívili se svými ročníkovými představeními (vycházejícími z práce s předmětem a loutkou) Domov důchodců v Čáslavi a mateřskou školu (Husova), a pak už následovala 14. května absolventská inscenace Osm žen letošních maturantů, inscenace Tartuffe (16.května) třetího lycea (práce s předlohou) a konečně semináře přehlídky Dětská scéna, která je tradičně červnovým završením roku.

Zde si můžete přečíst zprávu z této výjimečné akce.

Dětská scéna 2019

Celkem 11 studentů 2. lycea se vydalo 7. června do Svitav na celostátní přehlídku Dětská scéna, která se pořádala již po 48. Již před přehlídkou jsme si zvolili seminář, který jsme na přehlídce dopoledne navštěvovali. Na výběr bylo ze čtyřech seminárních tříd, které nabídly témata divadlo jako událost, hra a divadlo nebo od literatury k divadelnímu tvaru. Část z nás si zvolilo seminář se zahraničním lektorem Kiethem Homerem, tento seminář měl na konci přehlídky i vlastní výstup. Odpoledne jsme vždy shlédli představení, které postoupili z krajských přehlídek. Dohromady jsme shlédli neuvěřitelných 22 představení. Ve večerních hodinách jsme právě o těchto představeních diskutovali a psali o představeních a diskusích recenze.

Celý týden s divadlem jsme si velice užili a rádi bychom se jí zúčastnili i v příštím roce.

Za tuto zkušenost děkujme paní učitelce Haně Říhové a panu učiteli Martinu Domkáři.

Za 2. lyceum Filip Prokop