Další absolventi se loučí a noví studenti nastupují

Každý den v týdnu od 15. června byl dnem loučení a zároveň dnem přivítání. Skutečně v tomto roce jsme svědky současně probíhajících dojmů z předvedených výkonů poslední části maturitních zkoušek ve třídách předškolní a mimoškolní pedagogiky a velkých radostí z přijetí ke studiu na naší škole. A tak i v příštích dnech předáme absolventům maturitní vysvědčení a žáky nastupující do budoucích prvních ročníků přivítáme na společných schůzkách a pozveme na adaptační kurz.

Zbývá jen dodat, že po dlouhé odluce se těšíme i na ostatní naše žáky. Ať už při prezentování závěrečných prací kvarty nebo při předávání ročníkových vysvědčení.

Za pedagogický tým RNDr. Ivana Rýparová