Exkurze do čáslavské elektrárny firmy LESS&TIMBER

Dne 14.6. 2022 se třída kvarta v rámci praktických cvičení z fyziky vydala na exkurzi do elektrárny do místní pily v Čáslavi. V tomto závodě se zpracovává přesílená kulatina (smrk, borovice, modřín). V elektrárně se pak spaluje dřevní biomasa (kůra a zbytky z kulatiny).

Na začátku jsme dostali žluté vesty a poté jsme vyrazili na prohlídku. Ujal se nás vedoucí elektrárny a provedl nás po areálu. Dozvěděli jsme se spoustu informací o spalování biomasy, chodu elektrárny a nahlédli jsme kotle, prohlédli si prostory, kde je turbína a generátor, podívali se do řídící místnosti. Zjistili jsme, že nemají chladící věž, protože by spotřebovávala moc vody. Místo toho používají chlazení proudícím vzduchem.