Jednotné přijímací zkoušky

8. a 9. června 2020 utichly stavební práce a nastoupilo velké soustředění. Přivítali jsme zájemce o studium v budoucích prvních ročnících primy, čtyřletého gymnázia, pedagogického lycea a předškolní a mimoškolní pedagogiky. Obě celá dopoledne se řešily slovní úlohy, rýsovalo se, hledaly se větné členy, doplňovala se přirovnání, přísloví, atd.  Jednotné přijímací zkoušky formou didaktických testů v matematiky a českého jazyka a literatury letos skončily, 2. termín se již nekoná. Nejdéle 16. června všichni uchazeči čtyřletých oborů a nejdéle 17. června uchazeči osmiletého gymnázia se dozví výsledky celého přijímacího řízení. Na webových stránkách bude v těchto dnech zveřejněna výsledková listina. Připravte si tedy své číslo přihlášky a těšte se na rozhodnutí pana ředitele.

Za pedagogický tým RNDr. Ivana Rýparová