Maturita 2023

Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č.177/2009 Sb. ve znění účinném od 1. 1.  2022. Aktuální podrobné informace k maturitě najdete  na webu novamaturita.cz). 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat 2.–5. května 2023, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2023. Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1.–20. září 2023.

Od 2. ledna 2023 se žáci registrují na výsledkovém portále žáka

Termín odevzdání přihlášek řediteli školy: 1. prosince 2022

Pokyny pro výběr předmětů k maturitě ve školním roce 2022/23

Školní seznam literárních děl a kritéria výběru pro seznam literárních děl žáka pro ústní zkoušku  z českého jazyka a literatury profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023. Žák seznam vybraných literárních děl odevzdá do 31. března 2023.

Žáci mají k dispozici

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro třídy Oktáva a IV., pro třídu 4. L, pro třídu 4. SOŠPG

Žáci podepisují níže uvedené požadavky k praktickým maturitám ve specializacích na pedagogických oborech