Maturita 2023

25. 9. 2022: Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č.177/2009 Sb. ve znění účinném od 1. 1.  2022. Aktuální podrobné informace k maturitě najdete  na webu novamaturita.cz)

Termíny konání

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat 2.–5. května 2023, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2023.

Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1.–20. září 2023.

Žáci k 30. 9. 2022 podepisují níže uvedené požadavky k praktickým maturitám ve specializacích na pedagogických oborech

Obor PMP 75-31-M/01: HVMS, TVMS, DRVMS, VVMS

Obor PL 78-42-M/03: HVS, TVS, DRVS