Maturita 2023

Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č.177/2009 Sb. ve znění účinném od 1. 1.  2022. Aktuální podrobné informace k maturitě najdete  na webu novamaturita.cz). 

Podzimní maturity 2023

Rozpis písemných prací a praktických zkoušek podzimních maturitních zkoušek 8. září 2023

Rozpis ústních podzimních maturitních zkoušek 8. a 18. září 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo jednotné zkušební schéma didaktických testů podzimních maturitních termínů

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat 2.–5. května 2023, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2023. Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1.–20. září 2023.

Od 2. ledna 2023 se žáci registrují na výsledkovém portále žáka

Termín odevzdání přihlášek řediteli školy: 1. prosince 2022

Pokyny pro výběr předmětů k maturitě ve školním roce 2022/23

Seznam standardizovaných zkoušek k nahrazení zkoušky z CJ

Školní seznam literárních děl a kritéria výběru pro seznam literárních děl žáka pro ústní zkoušku  z českého jazyka a literatury profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023. Žák seznam vybraných literárních děl odevzdá do 31. března 2023.

Žáci mají k dispozici

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro třídy Oktáva a IV., pro třídu 4. L, pro třídu 4. SOŠPG

Hodnocení společné části maturitní zkoušky

Žáci podepisují níže uvedené požadavky k praktickým maturitám ve specializacích na pedagogických oborech


29. dubna 2023 zveřejněn rozpis praktických maturit 2023 pro obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum:

27. 4. 2023 a 9. 5. 2023 TVS, DRVS

10. 5. 2023 HVS, VVS, HHN

11. 5. 2023 TVMS, HVMS, VVMS

12. 5. 2023 TVMS, DRVMS


Rozpis ústních maturit

Gymnázium všeobecné osmileté

Gymnázium všeobecné čtyřleté

Pedagogické lyceum

Předškolní a mimoškolní pedagogika