Milé setkání s paní Mgr. Blažkovou opět po roce

Setkání s paní Mgr. Alenou Blažkovou ze společnosti MP Educasion bylo tentokrát naplánováno na čtvrteční dopoledne nového roku. Je až neskutečné, že na naši školu jezdí s cyklem výchovně vzdělávacích přednášek o dospívání, reprodukčním chování a správném životním stylu dlouhých 20 let. Pro starší ročníky jsme opět zařadili témata týkající se problematiky poruch příjmu potravy s názvem „Pohled do zrcadla aneb jak se vidím JÁ“. Nebezpečí anorexie či mentální bulimie je stále aktuální a zdravé stravování se dotýká nás všech. Žáci primy a prvních ročníků se v oddělených programech seznámili s problematikou fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě do dospělosti. Paní Blažková opět dokázala naše žáky zaujmout svým bezprostředním a otevřeným projevem s nepostradatelnou dávkou vtipu jazykem dnešních teenagerů. Nechyběly postřehy z vlastního života a příhody z jiných škol. Díky uvolněné atmosféře se žáci aktivně zapojovali do diskuse, společně odkrývali mnohá „tabu“ a intimnější otázky jim byly zodpovězeny „mezi čtyřma očima“. Je obdivuhodné, že paní Blažková dokáže během hodinového programu „proplout“ do mnoha duší, a následné poděkování a obětí ze strany samotných žáků je toho důkazem. Tak zase napřesrok!

Mgr. Lenka Kořínková