Výsledky SCIO

V prosinci proběhl pilotní výzkum SCIO v rámci kariérového poradenství. Účastníci testů, můžete se zastavit u výchovného poradce pro instrukce zjišťování výsledků. Studenti čtvrtých ročníků byli seznámeni s obsahem Národně srovnávacích zkoušek,které zadávají vybrané fakulty při přijímacích zkouškách. Kdo by měl zájem o ukázkové materiály, obraťte se na výchovného poradce.
Všem studentům i vyučujícím přeji úspěšný a radostný nový rok 2020.            

 Marie Frajerová, vých.poradce školy