Netradiční výuka německého jazyka

Ve dnech 3.- 5. dubna si žáci a žákyně 1.L společně s paní profesorkou Frýbovou zpestřili výuku německého jazyka. Na probírané téma „Essen und Trinken“ (jídlo a pití) si připravili rozhovory, které pak předvedli ve formě krátkých scének. Hodnocena byla nejen úroveň slovní zásoby a vyjadřování, ale také originalita nápadů, vizualizace, pomůcky i kostýmy.

Děkujeme tímto paní profesorce za milé zpestření hodin. Moc jsme si je užili!!

za třídu 1L Jana Stoklasová