Pilotní testování SCIO

Nejen maturanti, ale i žáci třetích ročníků si mohli dnes vyzkoušet testy z OSP ( obecné studijní předpoklady) či ZSV.( základy společenských věd).Až se budou hlásit na vysoké školy, forma testů z OSP je nepřekvapí.Přejeme při zkouškách „načisto“mnoho úspěchů.

Marie Frajerová, vých.poradce školy