Poznávací zájezd do Švédska aneb putování za severským sluncem

Dne 4. června 2022 se výběr sedmatřiceti žáků I. až III. ročníku čáslavského gymnázia a 1. ročníku pedagogického lycea vydal, pod vedením třídních učitelů RNDr. Ivy Čechové, Mgr. Jany Novákové a Mgr. Tomáše Burdy, na dlouho připravovaný devítidenní poznávací zájezd do Švédska. Zájezd organizovala cestovní kancelář Scandia – Czech Tour, která se na oblast Skandinávie specializuje. Trasa naší více než 1100 km dlouhé cesty za poznáním krás Švédska vedla severem Německa do přístavního města Rostock, odkud jsme se trajektem přepravili na dánský ostrov Sjælland. Po krátké prohlídce centra Kodaně a zastávce u sochy Malé mořské víly jsme pokračovali do cíle naší cesty – penzionu Anneberg nedaleko vesničky Bottnaryd, nacházející se v provincii Småland na jihu Švédska. Průvodcem nám byl poněkud svérázný majitel cestovní kanceláře, pan Zdeněk Šmíd, který do tohoto koutu Skandinávie jezdí už desítky let a který se s námi podělil i o zajímavé poznatky ze života místních obyvatel.

Na začátku června je v jižním Švédsku léto už za dveřmi a slunce tu zapadá mnohem později, než je tomu v naši zeměpisných šířkách. Dlouhé dny jsme se proto snažili co nejvíce využít k poznání zdejší malebné krajiny a přírody, o kterých mnozí z nás četli v knížkách nejznámější švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Poznávání krás Švédska jsme zahájili 6. června – tedy právě v den, kdy si celá země vyvěšováním vlajky připomíná korunovaci Gustava Vasy švédským králem. Na úvod nás čekala prohlídka turistického centra Gränna, jež se proslavilo ruční výrobou sladkých mentolových špalků zvaných Polkagris. Po návštěvě skanzenu Grännaberg následovala plavba lodí na ostrov Visingsö, ležící v jižní části ledovcového jezera Vättern, druhého největšího v zemi. Na toulkách po ostrově jsme navštívili i zříceninu hradu Visingborg.

Druhý den našeho pobytu ve Švédsku jsme strávili ve švédské metropoli Stockholm, které se pyšní hustou zelení i sítí vodních kanálů, díky níž se mu přezdívá „Benátky severu“. Po prohlídce královského sídla Drottningholm, obklopeného zahradami připomínajícími Versailles, jsme měli možnost zhlédnout slavnostní střídání stráží na nádvoří královského paláce Kungliga Slottet, jež slouží jako oficiální sídlo švédského krále. Poté jsme krátce zavítali do korunovační katedrály Storkyrkan a prošli se po nejstarším stockholmském náměstí Stortorget v historickém centru města. Odpoledne jsme si prohlédli budovu městské radnice se Zlatým sálem a Modrou halou, ve které se každoročně koná slavnostní večeře pro laureáty Nobelových cen. Za zlatý hřeb výletu do Stockholmu lze označit návštěvu námořního muzea Vasa, které skrývá jedinou dochovanou válečnou loď ze 17. století. Loď Vasa, kterou nechal postavit král Gustav II. Adolf jako chloubu svého válečného loďstva, se potopila při své první plavbě a její osud tak zčásti připomíná příběh Titaniku.

Po odpočinkovém dni, věnovaném projížďce na kánoích po nedalekém jezeře, pěší túře a cyklistickému výletu po okolí, jsme odpočatí vyrazili na prohlídku Göteborgu, který je druhým největším městem Švédska. Cestou do Göteborgu jsme se krátce zastavili na mezinárodním letišti Landvetter. Po procházce centrem města, během které jsme měli možnost vidět oslavy absolventů místní střední školy, nás čekal piknik na skaliskách Saltholmen, kam během svého pobytu v Göteborgu rád chodíval i Bedřich Smetana. Odpoledne jsme navštívili muzeum automobilky Volvo a také komplex Universeum s různými přírodovědnými expozicemi. Na závěr dne nás, k velké radosti studentů, čekal největší zábavní park ve Skandinávii jménem Liseberg, kde mohli ti odvážnější z nás na vlastní kůži zažít volný pád nebo divokou projížďku na horské dráze.

Přírodní krásy Švédska jsme mohli obdivovat následující den na výletě do rezervace Dumme Mosse, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů typické pro rašeliniště. Tentýž den jsme navštívili také muzeum firmy Husqvarna, jež ve své bohaté historii vyráběla pestrou škálu produktů od mušket přes domácí spotřebiče a motocykly až po zahradní techniku, a dále muzeum zápalek ve městě Jönköping, připomínající fakt, že právě zde spatřila světlo světa první bezpečná zápalka s červeným fosforem. Poslední den strávený ve Švédsku jsme s nadšením zamířili na losí safari v obci Markaryd. Při komentované projížďce vláčkem, řízeným sympatickým průvodcem původem z Pelhřimova, jsme měli vzácnou příležitost pohladit si a nakrmit místní losy. Čas strávený pod severským sluncem nám utekl jako voda a po úchvatném setkání s majestátními králi švédských lesů nás už čekala cesta zpět domů. Na palubě trajektu se mnohým z nás při pohledu na žhnoucí slunce zapadající do Baltského moře vybavilo motto cestovní kanceláře Scandia – Czech Tour, které zní: „Kdo se jednou vydá na sever, vrátí se. Kdo se vrátí, chce zůstat.“ Tak tedy brzy na shledanou, Švédsko! Hej då, Sverige!

Tomáš Burda