Předání vánoční sbírky psímu útulku

16. ledna 2020 předali zátupci třídy 1. PMP v psím útulku v Kolíně vánoční sbírku, která byla uspořádána v naší škole v předvánočním čase. Finanční pozornost, granule, hračky i odměnky tak doputovaly na své místo. 

Při předání nám vedoucí pracovnice paní Vlková vysvětlila fungování psího útulku, seznámila nás s pravidly i zákony vážícími se k provozu a celý útulek včetně psích obyvatel nám ukázala. 

Děkujeme za velmi milé a poučné odpoledne! 

A Vám, kteří jste přispěli, děkujeme za podporu opuštěných psů.