Maturita 2020

Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 177/2009 Sb. Aktuální podrobné informace k maturitě najdete  na webu novamaturita.cz)

Přihlášku k MZ2020 odevzdejte řediteli školy do 29. listopadu 2020.

Ředitel školy stanovil školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku  z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020.

Ve školním roce 2019 – 2020 maturují žáci podle následující nabídky předmětů

Požadavky a kritéria hodnocení praktických maturit:

DRVMS 4.a, 4.b – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

HVMS 4.a, 4.b – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

TVMS 4.a, 4.b – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

HHN(nepovinná) 4.a, 4.b – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

DRVS 4.L – obor Pedagogické lyceum

HVS 4.L – obor Pedagogické lyceum

TVS 4.L – obor Pedagogické lyceum

Studenti mají k dispozici


Požadavky a kritéria hodnocení profilových praktických maturit 2019 – 2020


Dramatická výchova s metodikou - specializace

Hudební výchova s metodikou - specializace

Hudební výchova specializace

Tělesná výchova s metodikou - specializace

Tělesná výchova specializace

Kritéria hodnocení profilových praktických maturit

Dramatická výchova specializace