Maturita 2020

Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2

ROZPIS PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK: třída 4.a,  třída 4.btřída 4.L

ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK: TŘÍDY IV. a 4.L, TŘÍDY 4.a 4.b

ROZPIS ÚSTNÍCH PODZIMNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Ministerstvo vydalo jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části podzimní maturitní zkoušky

Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních
pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
 a vyhláška č. 177/2009 Sb. Aktuální podrobné informace k maturitě najdete  na webu novamaturita.cz)

Přihlášku k MZ2020 odevzdejte řediteli školy do 29. listopadu 2019.

Ředitel školy stanovil školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku  z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020.

Ve školním roce 2019 – 2020 maturují žáci podle následující nabídky předmětů

Maturitní komise a hodnocení profilových maturit ve třídě 4.a

Maturitní komise a hodnocení profilových maturit ve třídě 4.b

Maturitní komise a hodnocení profilových maturit ve třídě 4.L

Maturitní komise a hodnocení profilových maturit ve třídě IV.

Aktualizované požadavky a kritéria hodnocení praktických maturit:

DRVMS 4.a, 4.b – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

HVMS 4.a, 4.b – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

TVMS 4.a, 4.b – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

HHN(nepovinná) 4.a, 4.b – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

DRVS 4.L – obor Pedagogické lyceum

HVS 4.L – obor Pedagogické lyceum

TVS 4.L– obor Pedagogické lyceum

Studenti mají k dispozici


Požadavky a kritéria hodnocení profilových praktických maturit 2019 – 2020


 

Dramatická výchova s metodikou – specializace

Hudební výchova s metodikou – specializace

Hudební výchova specializace

Tělesná výchova s metodikou – specializace

Tělesná výchova specializace

Kritéria hodnocení profilových praktických maturit

Dramatická výchova specializace