Projekt YouToo

Myšlenka projektu YouToo se zrodila na základě průzkumů zaměřených na předpokládanou míru účasti mladých ve věku 18 – 25 let v říjnových volbách. Dle dostupných dat se chystá jít volit jen 36% dotázaných v dané věkové skupině. Vzhledem k tomu se dobrovolníci z různých vysokých škol rozhodli probudit v mladých zájem o to, co se v naší zemi děje. Domníváme se, že vstup žákům věkově blízkého jedince představuje relativně efektivní cestu k upoutání pozornosti posluchačů.

Na naší škole proběhla tato akce ve čtvrtek 7.10. ve všech čtvrtých ročnících. Byla přísně apolitická. Jedinou motivací paní Kláry Šárovcové (studentky FF a KTF UK) bylo předat žákům myšlenku důležitosti voleb a probudit v nich zájem o veřejné dění. Naši studenti si s chutí zopakovali své znalosti o volbách a diskutovali o mechanismech a hodnotách, které hrají roli v našem rozhodování.

Mgr. J.Šorčíková