Alenka a Ben

V rámci průběžné pedagogické praxe se studentky 4. ročníku PMP setkávají s klienty čáslavské diakonie.

Při pedagogických výstupech studentky s klienty plní různé výchovně vzdělávací cíle, které vychází i z praktických dovedností běžného života mladých lidí. Zároveň se studentky snaží pochopit speciální pedagogiku v praxi. Vzájemné poznávání je pro obě strany přínosem, což studentky poznaly při výstupu Aleny Radilové se svým pejskem Benem v rámci canisterapie.

Děkujeme diakonii za možnost plnění průběžné pedagogické praxe a studentkám za výborné výstupy!

Milada Bártová