Evropský den jazyků v Praze

Dne 26.9.2023 se třídy 3.L a septima zúčastnily Evropského dne jazyků, který se konal v Kampusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Hybernské ulici. Letošní 6. ročník jazykového festivalu nesl název Cesta do středu Evropy a zaměřil se především na polštinu i další, méně známé středoevropské jazyky. Studenti 3.L a septimy si mimo jiné mohli vyzkoušet minilekce jakutštiny, bavorštiny, nizozemštiny či polštiny vyučované hravou formou a v pestré nabídce kurzů nechyběla ani velština.
Někteří z účastníků si s chutí zahráli i zajímavou a napínavou únikovou hru, kterou nejrychleji dokončila skupina šesti studentů a studentek 3.L (viz foto). Tuto jazykovou exkurzi plnou nových poznatků a zážitků jsme podnikli společně s Mgr. Tomášem Burdou a Mgr. Lenkou Ott, kterým bychom tímto chtěli poděkovat za naplánování a realizaci akce.
Anežka Havelková, 3.L