Náboj Junior 2023

Náboj Junior je matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Během 120 minut se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh zaměřených
na znalosti z matematiky a fyziky. Při řešení hrají roli nejen znalosti, ale také důvtip a schopnost využít trochu jiného úhlu pohledu na dvě přírodovědné disciplíny.
Naše víceleté gymnázium reprezentoval čtyřčlenný tým žáků kvarty ve složení Alexej Hromják, Marie Bůžková, Denisa Kinclová a Denisa Navrátilová. Soutěž se konala v budově kutnohorského Gymnázia Jiřího Ortena. Tým naší kvarty dvě hodiny usilovně hledal řešení netradičních úloh. Přestože nedosáhli na stupně vítězů, byla to pro všechny zúčastněné cenná zkušenost, kterou mohou předat mladším spolužákům do dalších ročníků Náboje Junior.

RNDr. Taťána Vránová, doprovod na soutěž