FINÁLE MEZINÁRODNÍ DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE V CHEBU

Dne 23. listopadu 2023 se náš tříčlenný tým žáků vyššího gymnázia zúčastnil prestižního „chebského finále“, tj. ústředního kola tradiční Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky v Chebu. Naši šikovní reprezentanti ve složení: Jaroslav Bohatý (IV.B), Matouš Kratochvíl (septima) a Jan Šerák (III.) se umístili na pěkném 21. místě z celkového počtu 75 nejlepších škol z obou republik, čímž se mimo jiné stali vůbec nejúspěšnějšími řešiteli v rámci Středočeského kraje.
Letošní ročník soutěže byl věnován náročnému období evropských dějin let 1945-1975 s důrazem na detailní informace z politických, diplomatických, hospodářských, sociálních, ale také kulturních a sportovních dějin.
Našim úspěšným reprezentantům srdečně blahopřejeme!
Zcela zvláštní uznání si pak zaslouží Matouš Kratochvíl, který vzhledem ke svému právě probíhajícímu ročnímu studijnímu pobytu na německo-dánském pomezí podnikl ve středu obětavou čtrnáctihodinovou cestu vlakem ze severoněmeckého Flensburgu do Chebu právě proto, aby zde mohl opět vzorně reprezentovat naši školu.

Roman Pazderský