Matematický klokan 2023

V pátek 17. března 2023 proběhlo školní kolo tradiční jarní soutěže Matematický klokan. Soutěž se koná vždy na jaře napříč celou Českou republikou v jediný den, vyhodnocení školního kola se odesílá do okresních a krajských statistik.

Také letos žáci řešili ve stanoveném čase 24 úloh, které jsou rozděleny do tří skupin podle náročnosti. Řešitelé při hodnocení obdrží příslušný počet bodů za správné řešení, ztrácí jeden bod za chybnou odpověď a za nezodpovězení úkolu nic nezískávají ani neztrácí. I v tomto smyslu je soutěž netradiční, žáci si mohou zvolit taktiku vedoucí k získání co největšího počtu bodů.

Soutěž ve škole probíhala ve čtyřech kategoriích:

– v kategorii Benjamín zvítězil Lukáš Charvát z primy

– v kategorii Kadet zvítězila Denisa Kinclová z tercie

– v kategorii Junior zvítězila Barbora Němcová z kvinty

– v kategorii Student zvítězil David Svoboda z oktávy

Blahopřejeme nejen vítězům, ale také všem, kteří projevili zájem „poprat se“ během 60 či 75 minut s poměrně náročnými matematickými úlohami.

Výsledné tabulky s pořadím umístění v jednotlivých kategoriích jsou vyvěšeny v přízemí školy.

RNDr. Taťána Vránová, za všechny vyučující MAT