Matematický klokan

Tradiční jarní soutěž Matematický klokan proběhla 22. března 2019. Stejně jako v předchozích letech, i letos se zúčastnili žáci ze všech tříd naší školy, tedy žáci z gymnázia, pedagogické školy a pedagogického lycea. Během necelých dvou vyučovacích hodin řešili 24 rozmanitých matematických úloh.

Početně nejvíce byly zastoupeny kategorie Benjamín a Kadet. První místo v kategorii Benjamín obsadila Klára Machová ze sekundy s vysokým bodovým ziskem 106 bodů. Kategorii Kadet vyhrál Richard Weber z kvarty, který získal také vysoký počet 105 bodů.

Starší kategorie byly zastoupeny podstatně nižším počtem žáků. V kategorii Junior zvítězil Přemysl Cejhon z 2. ročníku pedagogické školy a v kategorii Student Anna Gazdová ze třídy III.G.

Tabulky s výsledným umístěním v rámci školy jsou vyvěšeny v hale školy. Všechny výsledky byly zaslány do okresní a krajské statistiky a doufáme, že i v těchto statistikách objevíme jména našich studentů a studentek.

RNDr. Taťána Vránová, za předmětovou komisi matematiky