Maturitní zkoušky ve IV. G

Ve dnech 22. – 26. května 2023 uzavřeli své studijní úsilí maturanti čtyřletého gymnázia složením
ústní části maturitní zkoušky.
Všem absolventům gratuluji a přeji úspěšný start do další etapy jejich života.


třídní učitelka Iva Čechová