Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ve čtvrtek 11. dubna se žáci tercie soustředili na humanitní předměty, občanskou výchovu a dějepis. Místem výuky byla Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Tématem bylo seznámení se s historií vzniku, složením poslanecké sněmovny i s procesem tvorby zákonů v našem nejvyšším legislativním orgánu. Podívali se do prostor, kde poslanci pracují i zasedají, shlédli reprezentativní prostory Poslanecké sněmovny a z výkladu průvodkyně se dozvěděli, jak proces tvorby zákonů probíhá.

Ani cesta od hlavního nádraží k sídlu PS na Malé Straně nezůstala nevyužita. Terciáni se soustředili na historii mnoha míst, kolem kterých procházeli.

Exkurzi pro žáky tercie připravily vyučující dějepisu a občanské výchovy paní profesorky Bártová a Slobodová.