Nejnovější informace k jednotnými přijímacím zkouškám

Nově konání jednotných přijímacích zkoušek v řádném termínu: 4leté obory 3. a 4. května 2021a 8leté gymnázium 5. a 6. května 2021. 

Náhradní termín se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021