Občanská výchova na radnici

Dne 1.10.2019 se naše malá třída vydala na Městský úřad v Čáslavi.  Tam už na nás čekal čáslavský místostarosta pan Martin Horský. Pan Horský nás pozval do své kanceláře a povídal si s námi o problematice vedení města, o tom, jak se běžný občan může stát zastupitelem města a co to všechno obnáší. Také pohotově odpověděl na naše otázky. Poté nás zavedl do pracovny pana starosty, kde nás mile přivítal sám pan starosta JUDr. Vlastislav Málek, od něhož jsme se také dozvěděli něco o chodu radnice. Oba pánové nám přízvukovali, že jsme to právě my, mladá generace, kdo bude pokračovat v jejich započatém díle. Ke konci jsme obdrželi milé dárkové taštičky. Na úplný závěr nás ještě pan Horský zavedl do Žižkovy síně a provedl nás bývalým leteckým krytem.

Za celou třídu bychom chtěli poděkovat paní profesorce třídní, že pro nás tuto exkurzi zařídila a umožnila nám tak nahlédnout do problematiky Městského úřadu. Bylo to pro nás daleko zajímavější než jenom číst o fungování městského úřadu z učebnice. A také panu místostarostu Horskému a panu starostu Málkovi za to, že si na nás udělali čas a odpověděli nám na naše otázky.

Kristýna Vašíčková, kvarta