S Čajkovským nejen u Labutího jezera – 1. PMP a sexta na koncertě v pražském Rudolfinu

Když byl P. I. Čajkovskij počátkem roku 1888 na deset dní v Praze a v Rudolfinu oddirigoval svou předehru Romeo a Julie, poznamenal si: „Ohromný úspěch. Minuta absolutního štěstí.“ Celá třída 1. PMP SOŠPg s vybranými dvanácti studenty sexty gymnázia se v pátek 22. 3. 2024 pod vedením p. Markové a p. Pekárkové vydali do Prahy na koncert České studentské filharmonie „S Čajkovským nejen u Labutího jezera“, aby také zažili minuty štěstí, okouzlení romantickou a poslechově líbivou hudbou.
V komentáři dvouhodinového koncertu se střídali průvodce Petr Kadlec a dirigent Marko Ivanovič. První část se hlouběji zamýšlela nad hudebním ztvárněním lásky Romea a Julie, druhá část přiblížila melancholickou pohádku o lásce Prince k zakleté Odettě. Jaké bylo překvapení, když se po pokusech společně baletně vyjádřit Tanec labutí mezi řadami sedadel najednou setmělo, orchestr zahalila jezerní zeleň a celým balkonem protančila nejdříve bílá, v mžiku však zas černá labuť v podání primabaleríny ND Nikoly Márové! Snahu o pochopení Čajkovského hudby zpříjemnilo nejen malebné počasí, ale i šťastné setkání prvního ročníku se svou původní třídní učitelkou p. Macháčkovou, která pohovořila u sochy A. Dvořáka o historii Rudolfina a která celý koncert zavčas objednala. Děkujeme za nádherný umělecký zážitek a paní profesorce přejeme zdraví.

Za studenty pedag. školy a gymnázia, za kolegyně Mgr. Lada Marková