Školní kolo anglické konverzační soutěže

Ve dnech 30. ledna a 6. února proběhla školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: kategorie nižší gymnázium pro primu a sekundu, kategorie nižší gymnázium pro tercii a kvartu, kategorie vyšší a čtyřleté gymnázium a kategorie odborné střední školy pro obory pedagogické lyceum a PMP.
V úvodní části účastníci prokázali své poslechové dovednosti, ti nejlepší pak postoupili do ústního kola. Tam bylo jejich úkolem popsat obrázky a následně vést konverzaci na různá témata s vyučujícími ANJ. Všichni soutěžící zvládli tyto úkoly výborně a poroty neměly jednoduché rozhodování.
A teď již výsledky v jednotlivých kategoriích.
ZŠ/VG I. (nižší gymnázium):
1. Kateřina Březinová, prima
2. Michal Krejčík, sekunda
3. Vít Čechal, prima
VG II. (nižší gymnázium)
1. student tercie
2. David Vavřín, kvarta
3. Jakub Koždoň, tercie
G (vyšší a čtyřleté gymnázium)
1. Adam Palán, sexta
2. Babeta Brychtová, kvinta
3. Patrik Jelínek, sexta
SOŠ (střední odborné školy)
1. Linda Martínková, 3.a
2. Vojtěch Stránský, 1.L
3. Markéta Malínská, 3.L
Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Přejeme hodně úspěchů postupujícím do okresního kola, které se koná v pátek 16.2.2024 v Kutné Hoře.
Kabinet ANJ