Sprejeři z 1 PMP „řádili“ v Kutné Hoře

Ačkoli je počasí momentálně nestálé, vydali se 3. června studenti prvního ročníku PMP, aby v rámci výtvarné dílny vyzdobili okolí DDM Dominik v Kutné Hoře. Přes šablony připravené v hodině VV provedli v týmech nástřik pro 5 stanovišť k dětským hrám. Stopy obrů a obříků složili do kruhu, pro hru škatulata batulata nebo twistru. Práce jim šla od ruky, a tak zbylo v druhé části dopoledne dost času na procházku královským městem, návštěvu kaple Božího Těla a několik zastávek při významných památkách. Pouť jsme zakončili u kostela Jana Blažeje Santiniho-Aichela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci.
Petra Kratochvílová