Strašidelný den

Poslední říjnový den započala naše  třída 4.a  spolupráci Gymnázia a SOŠPg v Čáslavi s DDM v Kutné Hoře. Ředitelem  této instituce je náš absolvent Bc. Michal Smrkovský, který nám nabídl celoroční projekt v podobě aktivní účasti a pomoci při zajišťování organizace  rozmanitých  akcí DDM.

V rámci spojení teorie s praxí nás prostřednictvím prezentace a prohlídky DDM seznámil s posláním této formy školského zájmového vzdělávání.  Nechyběly ani kapitoly z psychologie. Mgr. Waneková z Linky bezpečí probrala téma z duševní hygieny , uvedla konkrétní příklady řešení náročných životních situací, např. jak předcházet stresům před maturitou…

Cílem odpolední akce byla aktivní účast na přípravě a realizaci Dne strašidel pro děti místních školních družin a následně veřejnosti.

Děti procházely stanovišti, na kterých je vítaly historické postavy např. Jan Žižka, Božena Němcová, kat Mydlář, Jan Nepomucký, pán domu Dačický..  , aby motivovaly svými příběhy k plnění úkolů. Žáci byli srdnatí, zvládli veškeré nástrahy strašidelných postav a odpoledne si společně s námi patřičně užili.

Věříme, že nám tato praktická zkušenost pomůže nejen při maturitní zkoušce.

Za doprovod a podporu děkujeme paní profesorce Mgr. Miladě Bártové a naší třídní paní profesorce PhDr. Marii Frajerové.

Za třídu 4.a SOŠPg  Monika Jelínková