VYNIKAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ V PRESTIŽNÍ DĚJEPISNÉ SOUTĚŽI

Stejně jako loni, tak i v letošním ročníku renomované Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky dosáhl tým našich žáků ve složení: Jaroslav Bohatý (IV.B), Vojtěch Hamsa (III.) a Jan Šerák (III.) skvělého výsledku. V rámci krajského kola, které se konalo 3. dubna 2024 v pražském hotelu Jalta na Václavském náměstí, získali naši chlapci krásné 2. místo z celkem osmnácti zúčastněných gymnázií Středočeského kraje.
Trio našich milovníků moderní historie si tak opět zaslouženě vybojovalo účast na mezinárodním finále této soutěže v Chebu, kde se letošní ročník, věnovaný tentokrát evropským dějinám let 1975-2000, důstojně završí.
Kromě toho, že přejeme našim reprezentantům do ústředního kola mnoho štěstí, chceme na tomto místě srdečně poděkovat Jardovi Bohatému ze třídy IV.B., kterého vzhledem k brzkému složení maturitní zkoušky vystřídá v chebském finále žák septimy, Matouš Kratochvíl, který tento rok absolvuje studijní pobyt v Německu. Jarda Bohatý se během svého osmiletého studia na našem víceletém gymnáziu pravidelně účastnil celé řady dějepisných soutěží, v nichž zpravidla dosahoval vynikající úrovně a podstatným způsobem tak přispíval k šíření dobrého jména naší školy. Jardo, děkujeme a přejeme Ti mnoho podobných úspěchů i v dalších letech!
Roman Pazderský