Výsledky voleb do Rady školy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, kolegové,
touto cestou předkládám za volební výbor výsledky volby z řad zákonných zástupců do Rady školy.
Volební účast byla 65% a počty jednotlivých hlasů jsou následující:

1. místo – Mgr. Kavánek (164 hlasů) 
2. místo – Mgr. Kuperová (155 hlasů)
3. místo – Ing. Přibyl (132 hlasů)
4. místo – Ing. Šorf (118 hlasů)
5. místo – Mgr. Plekker (87 hlasů)

Členy školní rady se tedy stávají Mgr. Kavánek a Mgr. Kuperová.

Blahopřeji vítězům a děkuji ostatním kandidátům a všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do volby.

Mgr. David Tichý, ředitel školy