Využívání AI pro svůj prospěch v hodinách německého jazyka

Ve třídách III.G a II.G jsme vyzkoušely v rámci tandemové výuky použití umělé inteligence v různých situacích. Třídy vypracovaly ve skupinách zadané úkoly, odprezentovaly svůj postup práce a zamyslely se nad smysluplným využitím AI ve výuce. Ve zpětné vazbě jsme všichni společně vyzdvihli výhody a nevýhody AI a zamysleli jsme se, v jakých situacích je AI vhodné využít. Na závěr byla zdůrazněna etická stránka při práci s umělou inteligencí.
Mgr. Ivana Frýbová, Mgr. Lenka Mészárošová