Židovské město

Ve středu 22. 3. 2023 se třídy II.G a sexta zúčastnily exkurze do Židovského muzea v Praze. První část spočívala v přednášce o židovském národu v dějinném kontextu, vysvětlení základních pojmů judaismu a přiblížení významných událostí života Židů a svátků židovského roku. Většinu svátků během roku mají Židé úplně jiné, než máme my. Jednak Vysoké svátky (Nový rok, Den smíření), jednak svátky poutnické (např. Pesach). Potom následovala prohlídka Pinkasovy synagogy (druhá nejstarší dochovaná synagoga v Praze slouží jako památník 80 000 českých Židů, kteří zahynuli během holokaustu), Klausové synagogy (největší synagoga pražského Židovského města) a Staronové synagogy (jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům). Vzhledem k tomu, že venku byl krásný slunečný den, tak se nám nejvíce líbila procházka po Starém židovském hřbitově. 

Kristýna Rusnáková, Jitka Poppeová, II. G