Astronomická olympiáda

Začátkem prosince se na naší škole konalo školní kolo Astronomické olympiády. Tohoto kola se ve čtyřem různých kategoriích zúčastnilo celkem 40 studentů z primy, sekundy, tercie, kvarty, I.G, II.G a IV.G.

V kategorii GH, určené pro studenty primy a sekundy si změřilo síly 12 studentů, přičemž nejlepších výsledků dosáhli Matouš Kratochvíl ze sekundy, David Hybler ze sekundy a Amelie Vítková z primy.

V kategorii EF pro studenty tercie a kvarty byl zájem o astronomii ještě větší, soutěže se zúčastnilo 20 studentů a mezi nejlepšími se umístili Richard Weber, Martin Kubeš a Tereza Kašparová, všichni z kvarty.

Kategorie CD, která je určena pro studenty 1. a 2. ročníků dosáhli nejlepších výsledků Martin Čech z II.G, Jaroslav Tobiška z I.G a Daniel Čech z II.G.

Kategorie AB se zúčastnil a uspěl jediný student Daniel Pitoňák ze IV.G.

Za zmínku rozhodně stojí to, že ze čtyřiceti studentů postoupilo 32 z nich do krajského kola, které proběhne koncem března.

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v dalším kole.

Mgr. Monika Kolářová, Mgr. Jana Krejčíková