Den stromů

V rámci spolupráce mezi naší školou a MŠ církevní v Kutné Hoře jsme se 1.11.2022 s děvčaty z 2.PMP zúčastnily oslav s názvem Den stromů. Studentky měly možnost vidět, jak v této MŠ paní učitelky s daným tématem pracují, jak vedou děti k respektu k přírodě a kolik různých variant lze na téma stromy vymyslet. Studentky si poté připravily pro děti 12 stanovišť s úkoly, které taktéž podporovaly lásku a ohleduplnost k přírodě. Všichni si den moc užili.