I v hodinách německého jazyka připravují žáci a žákyně zajímavé projekty

Blíží se konec školního roku a společně se třídami II.G, SX, 3L (sekce německého jazyka) a KVI bychom se chtěli krátce podělit o zajímavé inspirace, které vznikly v průběhu 2. pololetí jako input v hodinách německého jazyka.
Opět to byl rok s novými zkušenostmi. Nejenže jsme se ve výuce německého jazyka naučili slovní zásobu a gramatiku, ale také spolupracovat společně ve skupinkách a pracovat s umělou inteligencí. Vyzkoušeli jsme si kooperativní spolupráci, kdy jsme vytvářeli projekty na zajímavá témata. Fantazii se meze nekladly, a proto každý projekt byl něčím originální a zajímavý.
Každou lekci jsme vytvářeli něco nového a naposledy jsme vypracovali 2 hlavní projekty. Prvním z nich byl větší projekt na téma zdravého životního stylu. Nejprve jsme pozorovali a zapisovali si v průběhu 14 dní naše návyky, konkrétněji jsme se zaměřili na spánek, stravu a sportovní aktivity. Poté jsme se rozdělili do jednotlivých skupin, v nichž jsme pracovali v rámci volného času v době ředitelského volna či na výjezdu specializací. Styl zpracování byl čistě na nás, a ti nejkreativnější si pro nás připravili např. poučná videa, podcasty, prezentace online i na papíře či Vennovy diagramy a ostatní různé pomůcky. Díky tomuto projektu jsme se naučili nová slovíčka ohledně zdraví a zjistili jsme, kdy mají naše návyky daleko od těch zdravých.
Ve druhém projektu jsme se jednotlivě zaměřili na představení naší oblíbené celebrity, kterou jsme popisovali, porovnávali, vyprávěli o ní, a tímto jsme opět načerpali další novou slovní zásobu a více si osvojili gramatiku.
I v Kvintě se našla příležitost pro počáteční fázi projektu. Jednalo se o vypracování městského plánu, jenž pak sloužil jako výukový materiál. Plány jsme si tedy nejprve vytvořili sami doma, abychom s nimi mohli při výuce rovnou pracovat. Cílem bylo naučit se s jejich pomocí látku ze dvou lekcí. Tyto lekce obsahovaly fráze k popisu města a navigační fráze. Díky plánům měst jsme se při práci mohli velmi přiblížit reálné situaci, ve které nám někdo popisuje cestu nebo město, a stali jsme se tak nakrátko „architekty vlastního města.“
Německý jazyk v tomto podání není pro nás žádný nudný a nezáživný předmět. Byla to skvělá příležitost učit se i jinou formou než jen opakováním si slovíček stále dokola. Hnala nás také zvědavost se dozvědět něco nového o tématu a předat ho našim spolužákům
za II.G Sofie Vávrová, Štěpán Kohout, za 3L Anežka Havelková a za KVI Vendula Charvátová
Ivana Frýbová