Projekt – Systém podpory provázejících učitelů

V letošním školním roce probíhal na naší škole Projekt – Systém podpory provázejících učitelů iniciován MŠMT.
Pokusné ověřování systému podpory provázejících učitelů bylo určeno pro učitelky čáslavských mateřských škol, které vedou průběžnou pedagogickou praxi studentů pedagogické školy.
Vzdělávání bylo rozděleno do vstupního a průběžného a realizace probíhala během celého školního roku.
Průběžné vzdělávání se uskutečnilo v hodinách výtvarné výchovy a do tvoření provázející učitelky zapojila Mgr. Petra Kratochvílová, hudební výchovu prozpívaly s Mgr. Lenkou Macháčkovou, tělesnou výchovu představila Mgr. Dagmar Hnátková a dramatickou výchovu s divadelními prvky ,,zahrál“ Mgr. Tomáš Otava s Mgr. Matyášem Hauserem. Všechny výchovy prezentovaly teoretické vzdělávání studentů pedagogických oborů s praktickými ukázkami pro přípravu pedagogické praxe v mateřské škole.
Poslední setkání bylo spojeno s evaluací a předáním osvědčení splněného vstupního a průběžného vzdělávání všem provázejícím učitelkám, které se věnují našim studentům při průběžné pedagogické praxi v mateřských školách. Paní Helena Pecharová se stala mentorem našeho vzdělávání a svými zkušenostmi z práce ve vedení mateřské školy obohatila naše diskuze.
V seminářích se velmi dobře pracovalo a při našich setkáních nás provázela příjemná atmosféra, za kterou všem provázejícím učitelkám a lektorům děkujeme.
Mgr. Milada Bártová, PhDr. Marie Frajerová