Radioaktivita a její aplikace v medicíně

Ve čtvrtek 5. ledna 2023 proběhla v aule naší školy popularizační přednáška o radioaktivitě a její aplikaci v medicíně. Do posledního místa studenty zaplněná aula tak dvě vyučovací hodiny se zájmem poslouchala odborníka na radioterapii z ČVUT – Ing. Ondřeje Kořistku.

Jelikož je léčba pomocí ionizujícího záření spolu s chemoterapií stále ještě nejpoužívanější metodou jak čelit nádorovým onemocněním, je téma rozhodně nejen poutavé, ale také poměrně široké. Přednášející tak vysvětlil problematiku od samotných základů radioaktivity, přes mechanismus mutageneze nukleových kyselin zářením, až po širokou paletu radioterapeutických přístupů a jejich praktického využití.

Během krátké přestávky se zájemci prostřednictvím drobného úkolu mohli dozvědět, jaké činnosti ozařují člověka méně a jaké více. Věděli jste například, že člověk letící z Tokia do New Yorku a zpět dostane asi desetkrát vyšší dávku záření než při rentgenu hrudníku?

Ačkoliv z krátké diskuze na začátku přednášky vyplynulo, že veřejnost chápe radioaktivitu více či méně negativně, přednášejícímu se snad podařilo ukázat světlou stránku tohoto fenoménu a všichni tak mohli pochopit, že i radioaktivita je nejen “zlý pán”, ale hlavně “dobrý sluha”.

Martin Kubeš (Oktáva)