TEN VERŠ SI TIŠE ŘÍKÁM

20. února 2024 se konalo v prostorách Okresní knihovny v Kutné Hoře regionální kolo recitační soutěže Ten verš si tiše říkám.
Za naši školu se ho zúčastnili: Julie Apolenová a Martin Kautský z 1. ročníku pedagogického lycea, Petra Kubešová ze 3.a PgŠ a Linda Martínková ze 3.a PMP.
Všichni podali skvělé výkony. Do krajského kola, které se bude konat 23.3. 2024 v GASKu v Kutné Hoře, postoupili hned tři z nich: Julie Apolenová, Martin Kautský a Petra Kubešová.
Studentům děkuji za reprezentaci školy a všem pedagogům, kteří se podíleli na jejich přípravě, za dobrou práci.
Mgr. J. Šorčíková