Ústní maturitní zkoušky na gymnáziu

Dne 21. května 2024 byly zahájeny ústní maturity ve třídách IV.A, IV.B oboru Gymnázium čtyřleté.  Po úspěšných didaktických testech společné části maturitní zkoušky přejeme všem maturantům, aby stejně zvládli profilovou část maturity.

vedení školy