Se spolkem Zelená Čáslav o environmentálních tématech

Přednášku s ekologickou tematikou jsme uspořádali na naší škole poprvé a povídání se členy pobočného spolku Českého svazu ochránců přírody s názvem Zelená Čáslav se k tomu přímo nabízelo. Spolek byl založen v roce 2016 a jeho hlavní náplní je podpora udržitelnosti kvalitního životního prostředí na území města Čáslav a v blízkém okolí. Osvěta, motivace a zapojení veřejnosti – to jsou hlavní programové body tohoto sdružení, které usiluje o jediné, vytvořit bezpečné prostředí pro všechny obyvatele Čáslavska. Asi nikoho nepřekvapí, že středobodem zájmu byla a je současná situace týkající se skládky AVE, a tedy i závěrečná diskuse probíhala v duchu našeho odpadového hospodářství. Zelená Čáslav nám vysvětlila, proč je jediným řešením ukončení činnosti čáslavského „Mont Blanku“ připomínkování EIA (posuzování vlivů na životní prostředí), a přinejmenším všechny zúčastněné přiměla k zamyšlení nad problematikou nakládání s odpady.
Část přednášky byla nasměrována na organizaci Fridays for future, jejíž členové představili svůj aktivistický program našim studentům. Environmentální témata této organizace jsou namířena zejména na klimatické změny. S našimi studenty jsme se shodli, že jsou jejich některé aktivity diskutabilní, a tak ne vždy se musíme názorově shodnout.
V každém případě je nutné o environmentálních tématech přemýšlet a mluvit, a to se díky spolku Zelená Čáslav určitě povedlo.
Lenka Kořínková