Výuka s pavouky na vlastní kůži

Člověk se nejlépe učí skrze vlastní zážitky, proto dne 17.9. několik sklípkanů zavítalo přímo do hodiny biologie třídy Septimy. Jejich opatrovník, Martín Fulín, je po domluvě s paní
učitelkou Lenkou Kořínkovou skutečně dopravil až do školy, aby se jimi mohla celá třída pokochat. Přehlídka nakonec zabrala celou hodinu a všechny studenty obohatila. Martin nám nejdříve vyprávěl o svých zážitcích, jak se o pavouky starat a odkud je vlastně má, přičemž si troufl oddělat víka terárií a ukázat nám tvory z větší blízkosti. Za nejoblíbenější exemplář považuji Skákavku královskou, malého pavouka o délce zhruba dva centimetry. Žáci si ho s nadšením dávali na ruku a pozorovali, jak hopsá z jednoho na druhého. Zbytek pavouků, ale zůstal ve svém útočišti, jelikož byli větší a tím pádem i nebezpečnější, taktéž by snáze prokousli lidskou pokožku a mohli by zapříčinit újmu na zdraví. Mimo konkrétních druhů pavouků se nám rovněž naskytl pohled na jejich svlečky a husté pavučiny. Celá třída vypadala spokojeně s výstupem v hodině, jelikož si mohli trochu odpočinout a zároveň se seznámit s živočichy, o nichž se v minulém roce tolik naučili. Věřím, že přesně takovéto zkušenosti by povznesli výuku i v jiných třídách, proto děkuji Martinovi i paní Kořínkové za prožitek z inovativního pojetí našeho studia.

Nicole Snizek